• Web Pdks Yazılımı v.2.1

Personel Yaratma: Personel ile ilgili aşağıdaki bilgiler eklenebilir.
Özlük Bilgileri: TC no, ad soyad, cinsiyet medeni durumu çocuk sayısı, kan grubu doğum yeri doğum tarihi, e-posta, mobil telefon, sabit telefon adres
Çalışma Bilgileri: Vardiya, sicil no, personel kart no, yetki grubu, birimi, birim yeri, çalıştığı birim, çalıştığı birim yeri, meslek, personel türü, işe başlama tarihi, işten ayrılma tarihi
Cihaz Bilgileri: cihaz id, cihaz yetkisi, cihaz geçişleri, cihaz geçiş grupları.
Kayıtlı Personeller: Sistemdeki tüm personellerin listelendiği bir rapor mevcuttur. Bu raporda birim, çalışan ve çalışmayan, personel türü ve personel lokasyonuna göre filtreler mevcuttur. Personeller adına, tc nosuna ve personel kart numarasına göre arama yapılarak o personel bulunabilir. Rapor istenildiği takdirde pdf ve excel olarak saklanabilir.
Birimler: Personelleri için hiyerarşik ve sınırsız sayıda birim yaratılabilir.
Birim Atama: Personellere toplu birim atanabilir.
CV Havuzu: Sistem içerisinde cv havuzu oluşturulabilir. Cv havuzunun özellikleri; kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, diğer bilgiler, referanslar, deneyimler, sınavlar ve sertifikalar mevcuttur.
Personel Yetkileri: Sınırsız sayıda ve hiyerarşik olarak yetki grupları oluşturulur, bu guruplarına atanan personelleri, sadece aynı yetki gurubuna sahip olan kullanıcılar görebilir.
Yetki atama: Personeller toplu olarak yetki guruplarına atanabilir.
Personel Türleri: Personeller için tür belirlenmektedir.
Tür atama: Personellere toplu olarak tür atanmaktadır.


Lokasyonlar: Yeni lokasyonları belirlenebilir. Bu lokasyonlar daha sonra raporlarda arama filtresi olarak kullanılacaktır.
Ayarlar: Excelde kayıtlı olan personel listesini sisteme otomatik olarak aktarır. Artarma işlemi tc kimlik numarası baz alınarak yapılır. Excel deki aktarılacak olan personel sistem içerisinde mevcut ise yeni bilgileri güncelleme yapar, eksik ise yeni personel olarak ekler.
Raporlar
    Giriş Çıkış Listesi, Gerçek Zamanlı Log: Cihazlardan gelen logları anlık olarak görüntülendiği kısımdır.
    Giriş-Çıkış Listesi, Monitoring: Güvenlik bilgisayarı gibi sadece görevi okutma yapan kişilerin fotoğraf ve bilgilerini gördüğü kısımdır. Buradaki işlemler realtime olarak gösterilmektedir.
    Giriş-Çıkış Listesi, Günlük: Personellerin mesai giriş çıkış, mola giriş çıkış, okutma yaptıkları cihaz bilgisi ve varsa saatlik izinlerin gösterildiği rapordur. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon, cihaz, tarih, erken gelenler, geç gelenler, erken çıkanlar, geç çıkanlar ve işe gelmeyenler filtreleri mevcuttur. Ayrıca personel adına, tc nosuna ve kart numarasına göre arama yapabilinir, excel ve pdf çıktı alınabilinir.
    Giriş-Çıkış Listesi, Haftalık: Personellerin bir haftalık giriş-çıkış bilgisinin ve bir tafta boyunca çalıştığı toplam saatin gösterildiği rapordur. Personel giriş çıkış bilgisinin yanında ne kadar erken veya geç geldiği ve ne kadar erken veya geç çıktığı bilgisi mevcuttur. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon ve tarih filtreleri mevcuttur. Personel adına, tc nosuna ve kart numarasına göre arama yapılabilinir. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir.
    Giriş-Çıkış Listesi, Aylık: Personellerin bir ay boyunca giriş çıkış bilgilerini ve bir ay boyunca çalıştığı toplam sürenin gösterildiği rapordur. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon, aktif-pasif personel, ve tarih filtreleri mevcuttur. Personel adına, tc nosuna ve kart numarasına göre arama yapılabilinir. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir.
    Giriş-Çıkış Listesi, Günlük Detaylı Log: Personellerin gün içerisindeki tüm okutmalarının listelendiği rapordur. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon, aktif-pasif personel, ve tarih filtreleri mevcuttur. Personel adına, tc nosuna ve kart numarasına göre arama yapılabilinir. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir.
    Giriş-Çıkış Listesi, Detaylı Log: Bir personelin seçilen iki tarih arasındaki tüm okutmalarının gösterildiği rapordur.
    Giriş-Çıkış Listesi, Dinamik Rapor Oluşturma: Listedeki özelliklerden seçilerek oluşturulan personel listesidir.
    Giriş-Çıkış Listesi, Dinamik Rapor Listesi: Kaydedilen dinamik rapor listesinin içerir
    Puantaj, Günün Puantaj: Giriş-çıkış saatleri, saatlik izin, toplam çalışma saati, toplam mola, mesai bilgilerinin olduğu rapordur. Bu raporda birim , personel türü, lokasyon ve tarif filtreleri mevcuttur. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir.
    Puantaj, Detaylı Aylık Puantaj: Personelin kullandığı tüm izin tiplerinin gösterildiği rapor türüdür. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon ve tarih filtreleri mevcuttur. Personel adı, tc no, ve cart numarasına göre personel araması yapılır. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir.
    Puantaj, Yıllık Fazla Mesai Raporu: Personellerin, içinde bulunulan yılın her ay yaptığı fazla mesaileri ve o aya yapılmış fazla mesai ödemelerini ve tüm ayların toplam sürelerini gösterir. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon ve tarih filtreleri mevcuttur. Personel adı, tc no, ve cart numarasına göre personel araması yapılır. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir
    Puantaj, Aylık Mesai Raporu: Personellerin bir ay boyunca yapmış oldukları fazla mesaileri ve aldıkları mesai ödemelerini, eğitim, icmal, normal fazla mesai, haftasonum fazla mesai, resmi tatil fazla mesai, devir, çalıştığı saat, çalışması gereken saat, fazla mesai ve toplam fazla mesai kolonlarının gösterildiği rapordur. Fazla mesai ödemesi bu sayfadan yapılmaktadir. Personelin ödeme yapılacağı ayın kesiştiği kolon tıklanarak o aya fazla mesai ödemesi yapılır. Bu raporda tarih filtresi bulunur ve personel adına göre personel arama yapılır. Rapor excel formatında çıktı üretir.
    Otomatik Gönderim: Sistem kullanıcılarına günlük, haftalık veya aylık rapordan seçilen rapor tipine göre otomatik olarak raporu mail olarak gönderir. Günlük rapor günde bir, haftalık haftada bir, aylık rapor ise ayda bir olarak rapor gönderir.
    Manuel Log İşleme: Arızalı ya da lokal ağdan dolayı ulaşılamayan cihazlara tekrar ulaşılabilir olduğunda logların tekrar alınması ve işlenmesi için manuel log işleme çalıştırılır.
    Log Raporları: Sistem kullanıcısı tarafından değiştirilen personel loglarının listelendiği rapordur. Bu raporda Log değiştiren kullanıcı bilgisi, personelin değiştirilmeden önceki logu ve değiştirildikten sonraki logunu, hangi tarihte değiştirdiği bilgisi ile birlikte raporlar.
    Dışa Aktar: Sistemde tanımlanmış olan raporların excel’e aktarılmasının yapıldığı sayfadır. Rapor türleri personele göre ve vardiyaya göre iki ana başlıkta alınabilir. Birim bazlı; Detaylı giriş çıkış listesi, haftalık personel giriş çıkış listesi, Haftalık bölünmüş personel giriş çıkış listesi, aylık puantaj, Genel Birim çalışma çizelgesi, resmi tatil mesai bildirim formu, fazla mesai bildirim formu ve ödenmiş fazla mesai bildirim formu mevcuttur. Birim, lokasyon, personel türü ve tarih filtreleri vardır. Personel bazlı; Aylık giriş çıkış listesi mevcuttur. Personel ve tarih filtreleri vardır.
Vardiya
    Vardiyalar: Personeller için sınırsız sayıda vardiya oluşturulabilir. Her gün için tanımlanan vardiyalara yemek molası dışında çay molası gibi birden fazla mola oluşturulabilir. Aylık çalışması gereken saat, personellere atanan bu vardiyalardan belirlenir.
    Vardiya Atama: Oluşturulan vardiyaların personellere atar.
    Toplu Vardiya Atama: Oluşturulan vardiyalar toplu bir şekilde personellere ataması yapılabilir.
    Değişken Vardiyalar: Personeller normal vardiyalarının dışında başka bir vardiya da çalışması gerektiği durumlarda atanan vardiyadır. Personele atanmış değişken vardiya yoksa sistem o personelin normal vardiyasına bakarak işlem yapar.
    Değişken Vardiya Atama: Oluşturlan değişken vardiyaların personellere atanması yapılır.
    Atanmış Değişken Vardiyalar: Personellere atanmış değişken vardiyaları listeler
İzinler
    İzinler: Personellere atanmış izinlerin listelenmesini sağlar. Bu Listede birim, personel türü, İzni devam edenler, izin tipi, tarih aralığı filtreleri mevcuttur. Ayrıca yeni ekle ye tıklanarak personele izin verilme işlemi gerçekleştirilir. İzin tipleri; ek doktor, sağlık raporu, yıllık izin, eş doğum izni, mazeret izni, arazi izni, doğum sonrası izni, idari izin, sendikal, evlilik izni, ölüm izni, refakat izni, yataklı tedavi, doğum öncesi izni, fazla mesai izni, görevli izni ve diğer izinlerden oluşur. Ücretli ve ücretsiz, tam gün ve saatlik izin tanımlaması yapılabilir.
    Toplu İzinler: Bir birime ait tüm personellere toplu olarak izin ataması yapılabilir.
    Yıllık İzinler: Yıllık izinlerin listelendiği sayfadır. Yıllık izinler personellin işe başlama tarihi baz alınarak ve kullandığı yıllık izinler düşülerek yıllık izin hesaplanır. Bu raporda kullanılan yıllık izin ve kalan yıllık izin listelenir.
    Resmi Tatil Düzenle: Resmi tatillerin oluşturulduğu kısımdır. Personellerin aylık çalışması gereken süresinin belirlenmesinde resmi tatiller düşülerek hesaplanır ve resmi tatil gününde çalışan personel, sisteme girilen resmi tatil ek mesai çarpanıyla çarpılır.
Cihaz Yönetimi
Kullanıcılar
    Kullanıcılar: Sistem kullanıcıları buradan tanımlanır ve listelenir. Sisteme LDAP kullanıcısı ile girilebilir. Sistem için sınırsız sayıda kullanıcı yaratılabilir.
    Yetki Düzenle: Sistemdeki bütün özelliklere ait roller tanımlanabilir ve bu roller kullanıcılara atanarak sistemdeki özelliklerden neleri kullanıp neleri kullanamayacakları belirlenmiş olur.
    Kullanıcı Logları: Sistem kullanıcılarının yaptığı işlemler burada listelenir. Kullanıcı logları, kullanıcı ismi, açıklama, ip adresi ve tarih bilgileriyle saklanır ve raporlanır.
    Departmanlara ait yetkilendirmeler yaparak her  departman amirinin kendi personellerinin vardiya planlamasını yapmasını sağlarsınız.
Duyurular
İki tarih arasında tüm sistem kullanıcıların görebileceği birden fazla duyuru ekleyebilirsiniz.
Kurum Ayarları
    Genel ayarlardan kurum bilgilerini kaydedebilirsiniz.
    PDKS Ayarlarında raporlarda renklendirme ve kısaltmaları belirleyebilirsiniz.
    Vardiya ayarlarını belirleyerek mesai toleransı ve mail gönderim saatini belirtebilirsiniz.
    İsterseniz Taga Yazılım’a ait mail sunucusunu yada kendi mail sunucunuzu kullanabilirsiniz.
Yedekleme
    Yedekleme Listesi: Sistemin yapmış olduğu otomatik yedeklemelerin listesidir. Bu listeden istenilen database e tıklanarak indirilebilir.
Yedekleme Ayarları: Günlük, haftalık ve aylık yedeklemeyi locak sunucuya, Amazon S3’e, Dropbox’a FTP’e ve SFTP’e yedekleme yapabilirsiniz.
Web Tabanlı Yazılımlar ve Avantajları
Web tabanlı yazılımlar, bilgisayarınıza herhangi bir yazılım kurmanıza gerek kalmadan; İnternet explorer, google chrome, firefox gibi internet tarayıcıları ile güvenli giriş yapıp kullanabildiğiniz yazılımlardır..
* Yazılımlara her an, her yerden; bilgisayar, laptop, tablet ve akıllı telefonlarla erişim
* Web serverda çalıştıkları için kurulum ve bakım gerektirmez
* Bütün veriler güvenliksiz lokal bilgisayarlar yerine, sürekli kontrol altında tutulan yüksek güvenlikli web server data merkezlerinde tutulur
* Sahip olma maliyetleri daha düşüktür ve bilgisayarlar üzerinde disk alanı işgal etmez
* Farklı işletim sistemlerinde ve internet tarayıcılarında çalışır
* Yazılımınız her yeni versiyonda otomatik güncellenir.
* İşgücü yönetim süreçlerinizi modernize eder
* İşgücünüze daha geniş bir açıdan bakma imkanı sağlar
* İşgücü maliyetleri üzerinde kontrol sağlar
* İşgücü verimliliğini ve üretkenliğini arttırır
* Operasyonel verimliliği arttırır
* Yöneticilere daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olan gerçek zamanlı durumu gösterir ve işgücü raporlarını hazırlar
Teknik Özellikleri
Özellikler Personel Yaratma: Personel ile ilgili aşağıdaki bilgiler eklenebilir. Özlük Bilgileri: TC no, ad soyad, cinsiyet medeni durumu çocuk sayısı, kan grubu doğum yeri doğum tarihi, e-posta, mobil telefon, sabit telefon adres Çalışma Bilgileri: Vardiya, sicil no, personel kart no, yetki grubu, birimi, birim yeri, çalıştığı birim, çalıştığı birim yeri, meslek, personel türü, işe başlama tarihi, işten ayrılma tarihi Cihaz Bilgileri: cihaz id, cihaz yetkisi, cihaz geçişleri, cihaz geçiş grupları. Kayıtlı Personeller: Sistemdeki tüm personellerin listelendiği bir rapor mevcuttur. Bu raporda birim, çalışan ve çalışmayan, personel türü ve personel lokasyonuna göre filtreler mevcuttur. Personeller adına, tc nosuna ve personel kart numarasına göre arama yapılarak o personel bulunabilir. Rapor istenildiği takdirde pdf ve excel olarak saklanabilir. Birimler: Personelleri için hiyerarşik ve sınırsız sayıda birim yaratılabilir. Birim Atama: Personellere toplu birim atanabilir. CV Havuzu: Sistem içerisinde cv havuzu oluşturulabilir. Cv havuzunun özellikleri; kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, diğer bilgiler, referanslar, deneyimler, sınavlar ve sertifikalar mevcuttur. Personel Yetkileri: Sınırsız sayıda ve hiyerarşik olarak yetki grupları oluşturulur, bu guruplarına atanan personelleri, sadece aynı yetki gurubuna sahip olan kullanıcılar görebilir. Yetki atama: Personeller toplu olarak yetki guruplarına atanabilir. Personel Türleri: Personeller için tür belirlenmektedir. Tür atama: Personellere toplu olarak tür atanmaktadır. Lokasyonlar: Yeni lokasyonları belirlenebilir. Bu lokasyonlar daha sonra raporlarda arama filtresi olarak kullanılacaktır. Ayarlar: Excelde kayıtlı olan personel listesini sisteme otomatik olarak aktarır. Artarma işlemi tc kimlik numarası baz alınarak yapılır. Excel deki aktarılacak olan personel sistem içerisinde mevcut ise yeni bilgileri güncelleme yapar, eksik ise yeni personel olarak ekler. Raporlar Giriş Çıkış Listesi, Gerçek Zamanlı Log: Cihazlardan gelen logları anlık olarak görüntülendiği kısımdır. Giriş-Çıkış Listesi, Monitoring: Güvenlik bilgisayarı gibi sadece görevi okutma yapan kişilerin fotoğraf ve bilgilerini gördüğü kısımdır. Buradaki işlemler realtime olarak gösterilmektedir. Giriş-Çıkış Listesi, Günlük: Personellerin mesai giriş çıkış, mola giriş çıkış, okutma yaptıkları cihaz bilgisi ve varsa saatlik izinlerin gösterildiği rapordur. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon, cihaz, tarih, erken gelenler, geç gelenler, erken çıkanlar, geç çıkanlar ve işe gelmeyenler filtreleri mevcuttur. Ayrıca personel adına, tc nosuna ve kart numarasına göre arama yapabilinir, excel ve pdf çıktı alınabilinir. Giriş-Çıkış Listesi, Haftalık: Personellerin bir haftalık giriş-çıkış bilgisinin ve bir tafta boyunca çalıştığı toplam saatin gösterildiği rapordur. Personel giriş çıkış bilgisinin yanında ne kadar erken veya geç geldiği ve ne kadar erken veya geç çıktığı bilgisi mevcuttur. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon ve tarih filtreleri mevcuttur. Personel adına, tc nosuna ve kart numarasına göre arama yapılabilinir. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir. Giriş-Çıkış Listesi, Aylık: Personellerin bir ay boyunca giriş çıkış bilgilerini ve bir ay boyunca çalıştığı toplam sürenin gösterildiği rapordur. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon, aktif-pasif personel, ve tarih filtreleri mevcuttur. Personel adına, tc nosuna ve kart numarasına göre arama yapılabilinir. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir. Giriş-Çıkış Listesi, Günlük Detaylı Log: Personellerin gün içerisindeki tüm okutmalarının listelendiği rapordur. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon, aktif-pasif personel, ve tarih filtreleri mevcuttur. Personel adına, tc nosuna ve kart numarasına göre arama yapılabilinir. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir. Giriş-Çıkış Listesi, Detaylı Log: Bir personelin seçilen iki tarih arasındaki tüm okutmalarının gösterildiği rapordur. Giriş-Çıkış Listesi, Dinamik Rapor Oluşturma: Listedeki özelliklerden seçilerek oluşturulan personel listesidir. Giriş-Çıkış Listesi, Dinamik Rapor Listesi: Kaydedilen dinamik rapor listesinin içerir Puantaj, Günün Puantaj: Giriş-çıkış saatleri, saatlik izin, toplam çalışma saati, toplam mola, mesai bilgilerinin olduğu rapordur. Bu raporda birim , personel türü, lokasyon ve tarif filtreleri mevcuttur. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir. Puantaj, Detaylı Aylık Puantaj: Personelin kullandığı tüm izin tiplerinin gösterildiği rapor türüdür. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon ve tarih filtreleri mevcuttur. Personel adı, tc no, ve cart numarasına göre personel araması yapılır. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir. Puantaj, Yıllık Fazla Mesai Raporu: Personellerin, içinde bulunulan yılın her ay yaptığı fazla mesaileri ve o aya yapılmış fazla mesai ödemelerini ve tüm ayların toplam sürelerini gösterir. Bu raporda birim, personel türü, lokasyon ve tarih filtreleri mevcuttur. Personel adı, tc no, ve cart numarasına göre personel araması yapılır. Rapor, excel ve pdf olarak çıktı alınabilinir Puantaj, Aylık Mesai Raporu: Personellerin bir ay boyunca yapmış oldukları fazla mesaileri ve aldıkları mesai ödemelerini, eğitim, icmal, normal fazla mesai, haftasonum fazla mesai, resmi tatil fazla mesai, devir, çalıştığı saat, çalışması gereken saat, fazla mesai ve toplam fazla mesai kolonlarının gösterildiği rapordur. Fazla mesai ödemesi bu sayfadan yapılmaktadir. Personelin ödeme yapılacağı ayın kesiştiği kolon tıklanarak o aya fazla mesai ödemesi yapılır. Bu raporda tarih filtresi bulunur ve personel adına göre personel arama yapılır. Rapor excel formatında çıktı üretir. Otomatik Gönderim: Sistem kullanıcılarına günlük, haftalık veya aylık rapordan seçilen rapor tipine göre otomatik olarak raporu mail olarak gönderir. Günlük rapor günde bir, haftalık haftada bir, aylık rapor ise ayda bir olarak rapor gönderir. Manuel Log İşleme: Arızalı ya da lokal ağdan dolayı ulaşılamayan cihazlara tekrar ulaşılabilir olduğunda logların tekrar alınması ve işlenmesi için manuel log işleme çalıştırılır. Log Raporları: Sistem kullanıcısı tarafından değiştirilen personel loglarının listelendiği rapordur. Bu raporda Log değiştiren kullanıcı bilgisi, personelin değiştirilmeden önceki logu ve değiştirildikten sonraki logunu, hangi tarihte değiştirdiği bilgisi ile birlikte raporlar. Dışa Aktar: Sistemde tanımlanmış olan raporların excel’e aktarılmasının yapıldığı sayfadır. Rapor türleri personele göre ve vardiyaya göre iki ana başlıkta alınabilir. Birim bazlı; Detaylı giriş çıkış listesi, haftalık personel giriş çıkış listesi, Haftalık bölünmüş personel giriş çıkış listesi, aylık puantaj, Genel Birim çalışma çizelgesi, resmi tatil mesai bildirim formu, fazla mesai bildirim formu ve ödenmiş fazla mesai bildirim formu mevcuttur. Birim, lokasyon, personel türü ve tarih filtreleri vardır. Personel bazlı; Aylık giriş çıkış listesi mevcuttur. Personel ve tarih filtreleri vardır. Vardiya Vardiyalar: Personeller için sınırsız sayıda vardiya oluşturulabilir. Her gün için tanımlanan vardiyalara yemek molası dışında çay molası gibi birden fazla mola oluşturulabilir. Aylık çalışması gereken saat, personellere atanan bu vardiyalardan belirlenir. Vardiya Atama: Oluşturulan vardiyaların personellere atar. Toplu Vardiya Atama: Oluşturulan vardiyalar toplu bir şekilde personellere ataması yapılabilir. Değişken Vardiyalar: Personeller normal vardiyalarının dışında başka bir vardiya da çalışması gerektiği durumlarda atanan vardiyadır. Personele atanmış değişken vardiya yoksa sistem o personelin normal vardiyasına bakarak işlem yapar. Değişken Vardiya Atama: Oluşturlan değişken vardiyaların personellere atanması yapılır. Atanmış Değişken Vardiyalar: Personellere atanmış değişken vardiyaları listeler İzinler İzinler: Personellere atanmış izinlerin listelenmesini sağlar. Bu Listede birim, personel türü, İzni devam edenler, izin tipi, tarih aralığı filtreleri mevcuttur. Ayrıca yeni ekle ye tıklanarak personele izin verilme işlemi gerçekleştirilir. İzin tipleri; ek doktor, sağlık raporu, yıllık izin, eş doğum izni, mazeret izni, arazi izni, doğum sonrası izni, idari izin, sendikal, evlilik izni, ölüm izni, refakat izni, yataklı tedavi, doğum öncesi izni, fazla mesai izni, görevli izni ve diğer izinlerden oluşur. Ücretli ve ücretsiz, tam gün ve saatlik izin tanımlaması yapılabilir. Toplu İzinler: Bir birime ait tüm personellere toplu olarak izin ataması yapılabilir. Yıllık İzinler: Yıllık izinlerin listelendiği sayfadır. Yıllık izinler personellin işe başlama tarihi baz alınarak ve kullandığı yıllık izinler düşülerek yıllık izin hesaplanır. Bu raporda kullanılan yıllık izin ve kalan yıllık izin listelenir. Resmi Tatil Düzenle: Resmi tatillerin oluşturulduğu kısımdır. Personellerin aylık çalışması gereken süresinin belirlenmesinde resmi tatiller düşülerek hesaplanır ve resmi tatil gününde çalışan personel, sisteme girilen resmi tatil ek mesai çarpanıyla çarpılır. Cihaz Yönetimi Kullanıcılar Kullanıcılar: Sistem kullanıcıları buradan tanımlanır ve listelenir. Sisteme LDAP kullanıcısı ile girilebilir. Sistem için sınırsız sayıda kullanıcı yaratılabilir. Yetki Düzenle: Sistemdeki bütün özelliklere ait roller tanımlanabilir ve bu roller kullanıcılara atanarak sistemdeki özelliklerden neleri kullanıp neleri kullanamayacakları belirlenmiş olur. Kullanıcı Logları: Sistem kullanıcılarının yaptığı işlemler burada listelenir. Kullanıcı logları, kullanıcı ismi, açıklama, ip adresi ve tarih bilgileriyle saklanır ve raporlanır. Departmanlara ait yetkilendirmeler yaparak her departman amirinin kendi personellerinin vardiya planlamasını yapmasını sağlarsınız. Duyurular İki tarih arasında tüm sistem kullanıcıların görebileceği birden fazla duyuru ekleyebilirsiniz. Kurum Ayarları Genel ayarlardan kurum bilgilerini kaydedebilirsiniz. PDKS Ayarlarında raporlarda renklendirme ve kısaltmaları belirleyebilirsiniz. Vardiya ayarlarını belirleyerek mesai toleransı ve mail gönderim saatini belirtebilirsiniz. İsterseniz Taga Yazılım’a ait mail sunucusunu yada kendi mail sunucunuzu kullanabilirsiniz. Yedekleme Yedekleme Listesi: Sistemin yapmış olduğu otomatik yedeklemelerin listesidir. Bu listeden istenilen database e tıklanarak indirilebilir. Yedekleme Ayarları: Günlük, haftalık ve aylık yedeklemeyi locak sunucuya, Amazon S3’e, Dropbox’a FTP’e ve SFTP’e yedekleme yapabilirsiniz. Web Tabanlı Yazılımlar ve Avantajları Web tabanlı yazılımlar, bilgisayarınıza herhangi bir yazılım kurmanıza gerek kalmadan; İnternet explorer, google chrome, firefox gibi internet tarayıcıları ile güvenli giriş yapıp kullanabildiğiniz yazılımlardır.. * Yazılımlara her an, her yerden; bilgisayar, laptop, tablet ve akıllı telefonlarla erişim * Web serverda çalıştıkları için kurulum ve bakım gerektirmez * Bütün veriler güvenliksiz lokal bilgisayarlar yerine, sürekli kontrol altında tutulan yüksek güvenlikli web server data merkezlerinde tutulur * Sahip olma maliyetleri daha düşüktür ve bilgisayarlar üzerinde disk alanı işgal etmez * Farklı işletim sistemlerinde ve internet tarayıcılarında çalışır * Yazılımınız her yeni versiyonda otomatik güncellenir. * İşgücü yönetim süreçlerinizi modernize eder * İşgücünüze daha geniş bir açıdan bakma imkanı sağlar * İşgücü maliyetleri üzerinde kontrol sağlar * İşgücü verimliliğini ve üretkenliğini arttırır * Operasyonel verimliliği arttırır * Yöneticilere daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olan gerçek zamanlı durumu gösterir ve işgücü raporlarını hazırlar

Web Pdks Yazılımı v.2.1

  • Ürün Kodu: Product 1
  • Kazanacağınız Puan: 100
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 10.502 TL

  • Vergiler Hariç: 8.900 TL
  • Satın almak için gerekli puan: 1000