G-54ELCJ3K95

AR-GE Takip Sistemi

 • Marka: Kuzey
 • Ürün Kodu: ARGE01
 • Stok Durumu: Stokta var

Arge Takip Sistemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın tarafından  Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Desteği(kdv-sgk vb.) alabilmek için Ar-Ge ve tasarım odaklı projelerde  Ar-Ge bölümlerinde çalışan personellerin çalışma sürelerinin hesaplanması ve raporlanması istenilmektedir.Kuzey Donanım Yazılım olarak geliştirdiğimiz Ar-Ge Takip Sistemimizde ile arge personellerinin Ar-Ge merkezinin içerisinde ve dışarıda geçirdikleri süreleri günlük haftalık aylık ve yıllık olarak puantaja dökülerek parmak izi, yüz tanıma veya kartlı geçiş sistemleri ile birlikte uygulanmaktadır. Ar-Ge Takip Programına tanımlanan bu cihazlar Ar-Ge merkezi giriş kapılarına doğrulama cihazları ile veya Ar-Ge merkezi girişlerine turnike sistemleriyle birlikte uygulanabilmektedir.

Arge takip sistemlerinin  temel özellikleri olarak sistemi rahat bir şekilde aylık rapor, geçiş aralığı tanımlama, günlük rapor,haftalık rapor, iki tarih aralığı rapor, otomatik log saati tanımlama, personel kart gönderimi, raporları e-mail olarak gönderme, yazılım üzerinden sınırsız cihaza personel kayıt yapabilme ve otomatik vardiya ile personellere vardiya atamadan kullanabilirsiniz.

AR-GE merkezleri, personelin AR-GE faaliyetlerine teşvik edilmesi ve bu faaliyetlerin takip edilmesi için çeşitli teşvik programları kullanabilir. Bu teşvik programları, AR-GE çalışanlarının performansını artırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve AR-GE projelerinin başarısını desteklemek amacıyla kullanılır.

AR-GE merkezlerinde kullanılan personel teşvik takip programları, genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Performansa Dayalı Ödüllendirme: Personelin AR-GE projelerindeki performansına dayalı olarak ödüllendirme yapılır. Bu ödüllendirme, proje başarıları, yenilikçilik, katkılar ve hedeflerin gerçekleştirilmesi gibi faktörlere dayanabilir. Örneğin, başarı primleri, performansa dayalı bonuslar veya terfi gibi teşvikler verilebilir.

 2. Kariyer Gelişimi ve Eğitim: AR-GE merkezleri, personelin kariyer gelişimini teşvik etmek için eğitim ve gelişim fırsatları sunar. Bu, AR-GE çalışanlarının yeni beceriler kazanmalarını, uzmanlık alanlarını geliştirmelerini ve ilerlemelerini sağlar. Eğitim programları, seminerler, konferanslar, sertifikasyonlar gibi çeşitli şekillerde sunulabilir.

 3. İşbirliği ve Takım Çalışması Teşvikleri: AR-GE merkezleri, personelin işbirliği ve takım çalışması becerilerini teşvik etmek için programlar düzenler. Örneğin, proje bazlı çalışma grupları oluşturulabilir, ortak çalışma etkinlikleri düzenlenebilir veya takım performansına dayalı ödüller verilebilir. Bu şekilde, çalışanların birlikte çalışma yetenekleri geliştirilir ve sinerji oluşturulur.

 4. İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Teşvikleri: AR-GE merkezleri, personelin inovasyon yeteneklerini teşvik etmek ve fikri mülkiyetin korunmasını sağlamak için programlar oluşturabilir. Örneğin, patent başvurularına destek, fikri mülkiyet haklarının paylaşılması veya yenilikçi fikirlerin ödüllendirilmesi gibi teşvikler sunulabilir.

Bu gibi personel teşvik takip programları, AR-GE merkezlerinin AR-GE faaliyetlerini desteklemek ve personelin motivasyonunu artırmak için kullanılan önemli araçlardır. Her AR-GE merkezi, kendi ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre bu programları şekillendirebilir ve uygulayabilir.


AR-GE Takip Sistemi nedir, nerelerde kullanılır ?

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programının amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Ar-Ge ve Tasarım odaklı projeler ile firmalarımızı desteklemektedir.

Bu kapsamda destek alan firmalar  girişlerine Ar-Ge Takip Sistemini  turnike sistemleriyle birlikte uygulamaktadır. Bakanlık tarafından destek alan Ar-Ge personellerinin çalışma sürelerinin hesaplanması ve raporlanması istenilmektedir. Bu sistem cihazlar ve turnikeler ile entegre çalışarak ar-ge bölümlerinde çalışan personellerin çalışma sürelerinin hesaplanması ve raporlanmasını sağlamaktadır. Ar-Ge Takip Sistemi genellikle teknopark girişlerinde, Ar-Ge ve İnovasyon Merkezlerinde ve buna benzer hesaplamaları ve raporlamalara ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılmaktadır.

AR-GE Takip Sistemi, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini takip etmek ve yönetmek için kullanılan bir yazılım veya sistemdir. Bu sistem, AR-GE projeleriyle ilgili bilgileri toplar, analiz eder, raporlar oluşturur ve AR-GE sürecinin verimliliğini artırmak için gereken bilgileri sağlar.

AR-GE Takip Sistemi genellikle şirketler, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve devlet kurumları gibi AR-GE faaliyetleri yürüten kuruluşlar tarafından kullanılır. Aşağıdaki alanlarda kullanımı yaygındır:

 1. Şirketler: Birçok şirket, AR-GE departmanları aracılığıyla yenilikçi ürünler ve teknolojiler geliştirmek için AR-GE çalışmaları yürütür. AR-GE Takip Sistemi, proje yönetimi, bütçe takibi, kaynak yönetimi ve sonuçların izlenmesi gibi konularda şirketlere yardımcı olur.

 2. Üniversiteler: Üniversiteler, öğrencilerin ve akademisyenlerin yürüttüğü AR-GE projelerini takip etmek için AR-GE Takip Sistemini kullanır. Bu sistem, kaynak yönetimi, proje ilerlemesinin izlenmesi, raporlama ve akademik sonuçların paylaşılması gibi işlevleri yerine getirir.

 3. Araştırma Kuruluşları: AR-GE faaliyetleri yapan araştırma kuruluşları, farklı projelerin yönetimini ve koordinasyonunu sağlamak için AR-GE Takip Sistemini kullanır. Bu sistem, projeler arasında kaynak tahsisi, işbirliği, sonuçların paylaşılması ve değerlendirme gibi süreçleri kolaylaştırır.

 4. Devlet Kurumları: Birçok ülkenin hükümetleri, AR-GE faaliyetlerini teşvik etmek ve yönetmek için AR-GE Takip Sistemini kullanır. Bu sistem, AR-GE projelerinin izlenmesi, performansın değerlendirilmesi ve hükümet politikalarının etkinliğinin değerlendirilmesi gibi amaçlarla kullanılır.

AR-GE Takip Sistemi, AR-GE projelerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesine ve sonuçlarının takip edilmesine yardımcı olur. Bu da kuruluşlara daha iyi stratejik kararlar almak ve inovasyon sürecini iyileştirmek için önemli bir araç sağlar.


Ar-Ge Merkezi nedir?

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde çalışan,  yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. *Sektörler itibariyle değişiklik gösteren Ar-Ge Merkezi personel sayısı için 03/07/2017 Tarihli ve 2017/10609 sayılı BKK’na bakınız


Arge faaliyeti nedir, nasıl takip edilir ?

Yeni ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir. Firmalar bu faaliyetlerde alınan teşviklerden biri olan Ar-Ge personel desteklerini "Ar-Ge Takip Sistemi" ile diğer adıyla Ar-ge Takip Programı ile rahatlıkla yönetebilirler.

Arge takip sisteminin amacı:

Ar-Ge merkezinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak bir sistem koşulu aranmaktadır. Arge takip sistemi içeride ve dışarıda geçirilen süreleri size raporlar. Ar-Ge Takip sistemi ve birlikte çalışan entegre hibrit cihazlarımız mevcuttur. Detaylı bilgi alabilir hatta demo kullanımı için iletişim kurabilirsiniz.

Arge Takip Sistemi ile Ar-ge merkezleri bulunan firmalarımız teknolojik üretim ve yerlileştirme desteklerinden özellikle kdv ve sgk desteklerinden faydalanırken raporlarını bakanlığa düzgün ve süreklilik gösteren şekliyle raporlar.


Ar-Ge merkezi içi aranan kriterler nelerdir?

Ar-Ge merkezlerinde en az onbeş (15) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdamı
Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
Ar-Ge merkezinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması (Kameralı geçiş sistemleri bulunması)
Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması gerekmektedir.

Ar-Ge merkezi muafiyetleri nelerdir ?

Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Sigorta İşveren Primi Desteği
Ar-Ge ve Tasarım Vergi İndirimi
Damga Vergisi İstisnası
Gümrük Vergisi İstisnası
Temel Bilimler Personel İstihdamı Desteği

Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Desteği


Ar-Ge merkezi mevzuatı ve yönetmeliğine uyumlu sistem

AR-GE merkezlerinin güvenli geçiş sağlaması için çeşitli mevzuat ve yönetmelikler mevcuttur. Bu mevzuat ve yönetmelikler, AR-GE faaliyetlerinin gizliliğini, güvenliğini ve bilgi güvenliğini korumaya yönelik önlemleri içerir. İşte AR-GE merkezi mevzuatına göre güvenli geçiş için bazı önlemler:

 1. Bilgi Güvenliği Politikaları: AR-GE merkezleri, bilgi güvenliğini sağlamak için belirli politikalar ve prosedürler belirler. Bu politikalar, veri güvenliği, yetkilendirme, erişim kontrolleri, veri şifreleme gibi konuları kapsar. Çalışanlar, bu politikalara uygun olarak bilgiye erişir ve işler.

 2. Fiziksel Güvenlik: AR-GE merkezleri, fiziksel güvenlik önlemleri alarak yetkisiz erişimi önler. Örneğin, güvenlik kameraları, erişim kartları, kapı kilitleme sistemleri gibi önlemler kullanılabilir. Ayrıca, hassas verilerin saklanması için güvenli depolama alanları oluşturulabilir.

 3. Ağ Güvenliği: AR-GE merkezleri, ağ güvenliği önlemleri alarak bilgi güvenliğini sağlar. Bu önlemler, güvenlik duvarları, ağ izleme araçları, güvenli ağ bağlantıları gibi teknikleri içerebilir. Ayrıca, güçlü şifreleme yöntemleri ve yetkilendirme kontrolleri kullanılarak ağ erişimi sınırlanır.

 4. Personel Eğitimi: AR-GE merkezleri, personelin bilgi güvenliği konusunda eğitim almasını sağlar. Bu eğitimler, bilgi güvenliği politikaları, veri koruma yöntemleri, güvenli internet kullanımı gibi konuları kapsar. Personelin bilinçlenmesi, güvenli geçiş için önemli bir unsurdur.

 5. Yetkilendirme ve İzin Kontrolleri: AR-GE merkezleri, personelin yetkilendirme ve izin kontrolleri ile çalışmalarını sürdürmesini sağlar. Bu, sadece yetkili personelin belirli bilgilere erişebileceği ve çalışabileceği anlamına gelir. Sistem ve veri erişim izinleri düzenli olarak gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir.

Bu önlemler, AR-GE merkezlerinin güvenli geçiş sağlaması için alınabilecek bazı mevzuata uygun önlemlerdir. Her AR-GE merkezi, kendi ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun olarak güvenlik önlemlerini uygulamalıdır. Ayrıca, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göz atarak daha ayrıntılı bilgilere ulaşmanız da faydalı olabilir.Teknik Özellikleri
Aylık Rapor Var
Geçiş Aralığı Var
Günlük Rapor Var
Haftalık Rapor Var
İki Tarih Aralığı Rapor Var
Otomatik Log Saati Var
Personel Kart Gönderimi Var
Raporları e-mail olarak gönderme Var
Personel Kayıt Sayısı Sınırsız
Cihaz Kayıt Sayısı Sınırsız
Otomatik Vardiya Var

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Doğrulama Kodu

Etiketler: AR-GE Takip Sistemi, AR-GE Puantaj Sistemi, AR-GE Geçiş Kontrol Sistemi, Ar-ge ve İnovasyon takip sistemi, Ar-Ge personeli takip sistemi, Ar-ge personel takip programı, arge takip programı