G-54ELCJ3K95

Personel Takip Programının kullanım alanları nerelerdir?

"Spor Tesisleri ve Etkinlik Alanlarında Personel Takip Sistemi"                                                               

Personel Takip Sisteminin bir modülü olan spor merkezi takip modülü ile büyük ve orta ölçekli spor merkezleri üyelerine verilen hizmete çok önem veriyor. Üye Takip Sistemi kaliteli hizmet ve üye takibinde çok etkili oluyor.Kart Okumalı Pdks,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı Pdks ve Avuç içi damar okumalı Üye Takip Sistemi 54 mutlu müşterimiz tarafından kullanılmaktadır.

"Otomotiv Sektöründe Personel Takip Sistemi"                                                                            

Personel Takip Sistemi otomotiv sektöründe Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı sistemle hem giriş çıkışlar hemde turnike ile geçiş kontrolleri 37 mutlu müşterimiz tarafından kullanılmaktadır.

"Tekstil Sektöründe Personel Takip Sistemi"                                                                                  

Kart Okumalı PDKS,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı PDKS ve Avuç içi damar okumalı Pdks önerilmektedir.

"Eğitim Sektöründe Personel Takip Sistemi"                                                                                 

Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı Pdks önerilmektedir.

"Gıda Sektöründe Personel Takip Sistemi"                                                                                    

Kart Okumalı Pdks,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumal Pdks ve Avuç içi damar okumalı Pdks full yani gold paket önerilmektedir.1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126 ncı Maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.

"Mobilya Sektöründe Personel Takip Sistemi"                                                                                 

Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı Web Pdks önerilmektedir.

"Güvenlik ve Savunma Sanayi Sektöründe Personel Takip Sistemi"                                                         

Kart Okumalı,Parmak İzli,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı web pdks önerilmektedir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler dikkate alındığında birçok işletmede işçilerin işe giriş çıkış saatlerinin elektronik ortamda takip edilmediği görülmektedir. Pdks özellikle işçilerin yapmış oldukları fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma, genel tatil çalışmaları ve yıllık izinlerinin düzenli olarak kullandırılmasının izlenmesinde önemli bir ispat aracı olma özelliğini de korumaktadırlar. Bu nedenle İş Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerinde işçilerin işe giriş ve çıkış saatlerinin elektronik ortamda izlenmesinin zorunlu hale getirilmesi, manüel müdahalelerin önüne geçilmesi için tedbirler geliştirilmesi, puantaj makineleri için program yapan kuruluşlara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca izin verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

"Sanayi Sektöründe Personel Takip Sistemi"

Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı Pdks önerilmektedir.

"Sağlık Sektöründe Personel Takip Sistemi Sağlık Bakanlığı"

Büyük ve orta ölçekli şirketler personel performanslarına çok önem veriyor. Pdks kaliteli personel çalıştırmasında çok etkili oluyor.Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı Pdks önerilmektedir. Pdks sağlık sektöründeki kısaca amacı; sağlık tesislerinde (hastanede) çalışan akademik idari ve sözleşmeli personelin maaş, ek ödeme, sabit ödeme, nöbet ve özel çalışmalarının hesaplanması ödenmesi ve özlük haklarının düzenlenmesini tanımlamaktır.Hastane çalışanlarının (657 ve 657 4/b kapsamında) maaş tutarlarının hesaplanması, kadrolu personelin ek ödemeleri sabit ödeme bordrolarının hesaplanması ve raporlanması, kadrolu personellerin mesai dışı yapmış oldukları hizmet karşılığı hak etmiş oldukları nöbet doğum ve ölüm yardımlarının hesaplanması, personele giyim yiyecek yardımları yapılacaksa takibini sağlamak, Akademik, idari, sağlık ve yardımcı hizmetlerde (657 ve 657/4b kapsamında) çalışanların tüm özlük hakları hakkında takip sağlamak,personellerin portör muayenesinin ve sertifikalarının geçerlilik tarihi takibini , kimlik bilgileri, derecesi ve kademesi kısacası maaş bilgileri çalışanların terfi, görev değişiklikleri ay içerisinde kontrol edilerek  Pdks sayesinde otomatik işlenir.

"İnşaat Sektöründe Personel Takip Sistemi"

Büyük ve orta ölçekli şirketler personel performanslarına çok önem veriyor. Pdks Sistemi kaliteli personel çalıştırmasında çok etkili oluyor.Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı Pdks Sistemi önerilmektedir.İnşaat ve taşeron şirketlerinin personel maliyet, gelir, gider, şantiyeden (proje) hakediş, taşeron hakediş avans ve ödemelerinin takip edebileceği bir yazılımdır. Bu programla yapı şirketleri; inşaatlara yapıtğı işlerin hakedişlerini, o proje ile ilgili yapılan giderleri tutarak projeden yapılan kar’ı hesaplayabilir. Artık proje yönetiminiz daha kolay ! Puntaj Takip programı(Pdks) ile santiyelerden gelen gelir ve yapılan giderleri, personel yapılan avans ve ödemeleri, taşeronlara yapılan ödemeleri,firmanızda çalışan işçilerin puantaj cetvelini santiye ve taşeron bazlı takibi yapılabilir. Aylık puantaj cetveli yanınında extra mesai saateleride aynı ekran içinde girişi mümkündür. Şantiye Analiz raporı ile şantiyenin anlaşma maliyeti yada hakediş girişi toplamları,yapılan işçi/ personel ödemeleri, şantiyeden işçi ve personellerin yaptığı hakediş toplamlarını takip edebilir ve  Pdks sayesinde sunulacak belge veya resmi belge haline getirebilirsiniz.

"Turizm Sektöründe Personel Takip Sistemi"

Büyük ve orta ölçekli şirketler personel performanslarına çok önem veriyor. Pdks kaliteli personel çalıştırmasında çok etkili oluyor.Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı Pdks Sistemi önerilmektedir.

"Kamu Devlet Kurumlarında Personel Takip Sistemi"

Pdks tüm cihazlarla entegre çalışarak hem kaliteli personel çalıştırmasında hem de güvenliği sağlamakta çok etkili oluyor. Kart Okumalı,Parmak izi okuma sistemleri,Yüz Okumalı ve Avuç içi damar okumalı Pdks Sistemi önerilmektedir.

Bu kategoride ürün bulunamadı.