G-54ELCJ3K95

PDKS İLE PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ İLİŞKİSİ

1.İş Bilgisi (Yaptığı işe ilişkin teorik ve pratik bilgi düzeyi)

2.Verimlilik (Görevini kurallara uygun, istenilen zamanda ve miktarda yapabilme) 

3.İş kalitesi (İşini standartlara uygun olarak yapabilme )

4.Takım Çalışması (Takım üyeleriyle işbirliği ve dayanışma içinde çalışma, bilgiyi paylaşma)  

Pdks sistemi ile raporlamaların yanı sıra yukarıda yer alan Performans Değerlendirme Kriterleri olarak yeni nesil pdks sisteminde dijital ortamda raporlamalar alınabilmektedir.

PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi), personelin çalışma saatlerini kaydetmek ve takip etmek için kullanılan bir sistemdir. Personel performans değerlendirme yönergesi ise, personelin performansını değerlendirmek ve iyileştirmek için kullanılan bir yönergedir. İki kavram arasında bazı ilişkiler bulunmaktadır:

  1. Veri Sağlama: PDKS, personelin çalışma saatleri hakkında veri sağlar. Bu veri, personelin ne zaman işe geldiğini, ne zaman ayrıldığını ve kaç saat çalıştığını gösterir. Performans değerlendirme yönergesi için bu veriler değerli olabilir, çünkü personelin disiplinli bir şekilde çalışmasını, zamanında işe gelmesini ve çalışma süresini tamamlamasını sağlayabilir.

  2. Hedef Belirleme: Performans değerlendirme yönergesi, personelin performansını ölçmek için hedefler belirler. PDKS verileri, personelin belirlenen hedeflere ne kadar uyduğunu değerlendirmek için kullanılabilir. Örneğin, personelin belirli bir projeyi ne kadar sürede tamamladığı veya belirli bir sayıda müşteriye hizmet verdiği gibi hedefler belirlenebilir.

  3. Performans Değerlendirmesi: PDKS verileri, performans değerlendirme sürecinde kullanılabilir. Personelin çalışma saatleri, disiplini, zaman yönetimi becerileri ve işyerine olan bağlılığı hakkında bilgi sağlayabilir. Bu veriler, personelin performansını değerlendirmek için bir gösterge olabilir ve performans değerlendirmesi puanlamasına katkıda bulunabilir.

  4. Performans İyileştirme: Performans değerlendirme yönergesi, personelin performansını iyileştirmek için öneriler sunar. PDKS verileri, personelin performansını geliştirmek için kullanılabilecek alanları belirlemek için bir başvuru kaynağı olabilir. Örneğin, personelin geç gelişleri veya erken ayrılmaları gibi disiplin sorunları varsa, bu sorunlar performans iyileştirme planının bir parçası olarak ele alınabilir.

PDKS ve performans değerlendirme yönergesi arasında bu şekilde bir ilişki bulunmaktadır. PDKS verileri, personelin performansını değerlendirmek, hedefler belirlemek ve performansı iyileştirmek için kullanılabilecek önemli bir kaynak olabilir. Ancak, performans değerlendirme süreci ve yönergeleri ayrıca belirlenmeli ve PDKS verileri dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır.Bu kategoride ürün bulunamadı.