Ar-Ge Merkezi nedir?

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde çalışan,  yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. *Sektörler itibariyle değişiklik gösteren Ar-Ge Merkezi personel sayısı için 03/07/2017 Tarihli ve 2017/10609 sayılı BKK’na bakınız.


Bu kategoride ürün bulunamadı.